Filmalti Kont Digà

L-Ghaqda tal-Malti-Università se tkun qed turi l-film Malti, Kont Digà gewwa s-sala GW D1 nhar it-Tlieta 26 ta' Marzu mis-6.00pm - 7.30pm.

Dan il-film ispirat mill-poezija "Delimara," ta' Daniel Massa. Id-direzzjoni hija ta' Mark Dingli, b'kitba ta' Mark Dingli u Sascha Sammut, filwaqt li jiehdu sehem l-atturi Karl Consiglio, Annabelle Galea, u Marieclaire Camilleri fost ohrajn.

Aktar dettalji dwar dan il-film issibuhom hawn: http://www.youtube.com/watch?v=imj1_AsXkec Dhul b'donazzjoni.

Mehud minn: https://www.facebook.com/events/473124646076100/?fref=ts